Chuyên mục
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 1
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 3
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 10
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 12
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 14
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 16
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 18
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 19
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Sách kỷ niệm
Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Sách Kỷ Niệm Về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ
Phần 1
Phần 2
Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Văn học
Văn
Thơ
Nghệ thuật
3 videos clips của buổi TalkShow trên đài truyền hình BYN
Âm nhạc
Âm nhạc
Archive
Music Online

There seems to be an error with the player !

Hình ảnh
Video Clip
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6 - Phần 7
Thứ bảy, 03 Tháng 12 2011 21:15
Mục Lục
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6 - Phần 7
Thư của thân hữu và bạn đọc - Thư của thân hữu và bạn đọc -Bùi Thanh Mai
Danh sách quý vị yểm trợ Đồng tâm
Báo Chí San Jose Tường Thuật Về Văn Đàn Đồng Tâm Ra Mắt Sách
Buổi hội ngộ và ra mắt sách “Tuyển tập Đồng Tâm 5” của Văn Đàn Đồng Tâm - Tuyết Mai
Tất cả các trang

Tên thật là Nguyễn Phụng
Bút hiệu, Như Phong (văn, thơ) Nguyên Phong (thư pháp)
Thường trú nhân Dallas từ năm 1985. Đã và đang cộng tác với các tờ báo Người Việt Dallas ,Á Châu Thời Báo … Là thành viên Văn Đàn Đồng Tâm, Nam Phong Cali, Cụm Hoa Tình Yêu, Thi Văn Đàn Trầm Hương. Đã xuất bản thi tập : Lạc Nguồn tháng 6 /2006 (thơ và thư pháp). Sẽ xuất bản: Dấu Chân Du Tử .

Bùi Giáng và Những Chuyện Chiêm Bao
(Phiếm luận)
- Như Phong -

Kể từ khởi sự mọc răng
Đến bây giờ vẫn thường hằng chiêm bao

Bùi Giáng

Kính thưa cụ Bùi Giáng,

Thật là tội nghiệp cho tôi, lúc cụ đang túi thơ bầu rượu ngao du giang hồ tứ hải, rót những vần thơ kinh khiếp cho đời thì tôi cũng vẫn còn lang thang nơi cửa ngục nào đó, mà chưa được ông Tần Quảng Vương cấp giấy cho đi đầu thai.
Bây giờ ngồi đây để nghiền ngẫm những dòng thơ của cụ, những dòng thơ bạt cổ thông kim thì cụ lại cỡi tiên hạc vân du tiên cảnh, như vậy có phải là cụ làm khó tôi không.
Xin cụ cho phép được gọi cụ là cụ Sáu Giáng nhé, bởi vì kẻ hậu sinh mạt học không dám gọi tên cúng cơm Bùi Giáng của cụ.
Lúc sinh tiền có người cho rằng cụ điên, có người lại nói cụ giả điên, điên thật hay điên giả không giả không thật, trong điên có tỉnh, trong tỉnh có điên, trong giả có thật, trong thật có giả, là triết lý thượng thừa, là Huyền Không…
Như lời cụ nói: “Nó điên? vâng nhưng điên một cách vui vẻ, bạ đâu gọi đó là mẫu thân bát gát của con, người ta bảo rằng nó không điên. Có kẻ bảo rằng nó giả vờ điên. Muốn biết nó điên hay không điên, hay giả vờ điên, thì trước hết phải đáp vào câu hỏi?
Sao gọi là điên? Nhưng mà? Phải…? Nhưng mà đó là một câu hỏi chưa hề có một lời giải đáp dưới gầm trời và suốt xưa nay vậy”.
Nguyễn Công Trứ cũng có một câu:

Chẳng phải rằng ngây, chẳng phải đần
Chẳng gì phiền lụy chẳng ai rầy…

(Than Nghèo)

Đã có rất nhiều văn nhân, thi sĩ luận bàn về thơ văn của cụ rồi, kẻ hậu học nầy không dám khua mồm, múa bút đụng tới.
Nhân ngẫu nhiên đọc được hai câu thơ của cụ, mà nghe đâu đang lúc ngẩu hứng cụ ngang nhiên bước vào chùa và phóng bút làm cho những vị sư sãi đều khiếp đảm kinh hồn bạt vía.

Kể từ khởi sự mọc răng
Đến bây giờ vẫn thường hằng chiêm bao.

Cho nên ở đây tôi xin phép cụ cho tôi tản mạn về những giấc mơ của cụ. Nếu ở nơi chốn hư vô nào đó cụ không hài lòng, thì mai sau trên đường xuống Hoàng Tuyền gặp cụ sẽ thưa tội cùng cụ vậy.
Thật vậy, trên đời nầy cành cây ngọn cỏ đều sinh diệt vô thường, kinh Phật nói “Đời là bể khổ, là mênh mông vô thường, là huyễn mộng.”
Với cái Tâm phàm, mắt tục như chúng ta không làm sao có được ý thơ như vậy. Ở đây cụ đại thi hào Sáu Giáng đã thấy “Đời là một giấc chiêm bao”, sinh ly tử biệt, thông suốt được cái Vô Vi của nho đạo, cái lẽ âm dương của đất trời, vạn vật, cái trả vay vô thường của Phật đạo,... một giấc chiêm bao dài, vô cùng, vô tận, nếu không phải vậy sao cụ bỏ hết để đi chăn bò, để hoà mình trong đất trời thiên nhiên, ung dung, tự tại vui với niềm vui đồng cỏ, lũ đàn bò, nằm trên thảm cỏ đánh một giấc có tiếng chim ca, nghe gió đồng hoang vi vu xào xạc lá cây rừng, nhìn trăng treo đỉnh núi, tiếng suối nhạc du dương, có phải cụ đã thấy:

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Cảnh phù du rông thấy cũng nực cười
Nguyễn Công Trứ

Là một giấc chiêm bao vô tận, chiêm bao để thấy khi chết đi có Kim Cương Nương Tử đến đái bên mồ, đề thấy Nam Phương Hoàng Hậu đến gõ cửa ghé thăm, để thấy Dương Quý Phi cao sang lộng lẫy, để thấy Marylyn Monroe bốc lửa giữa trần gian, và… thấy nàng Kiều đang trôi sông lạc chợ.
Bởi vậy cho nên cụ Sáu Giáng thà rằng:

Ngủ yên bên lá cỏ chiều
Giữa trời Thu mỏng gió dìu mây trôi
Ngủ yên bên suối bên đồi
Bên rừng Thu tạnh bên người xót xa…

(Chuyện Chiêm Bao 7)

Và,

Kể từ khởi sự mọc răng
Đến bây giờ vẫn thường hằng chiêm bao


Là một giấc chiêm bao, chiêm bao từ lúc lọt lòng mẹ, từ lúc cất tiếng khóc chào đời, sự hiện hửu của con người, trên cỏi đời nầy chỉ là một giấc chiêm bao?
Siêu thoát quá, huyễn mộng quá, là Đại Giác, Đại Ngộ.
Nên cuộc đời của cụ Sáu Giáng vô ngã, vô cầu. Nhờ có được cái vô ngã, vô cầu đó nên dòng thơ chảy miệt mài không dứt, là một Tô Khất Di, là một Lý Bạch của thế kỷ vậy.

  Kể từ,
  Khởi sự,
  Mọc răng,

Cái hay là ở chỗ nầy đây, sao kông kể từ khi tôi cưới vợ, có con, sao không kể từ khi tôi lên mười, lên tám mà lại là kể từ khởi sự mọc răng.
Là lúc bắt đầu của một kiếp người.

  Đến bây giờ,
Vẫn,
  Thường hằng,
Chiêm bao !


Cụ Sáu Giáng ơi! Đến bây giờ là lúc nào đây ? hai mươi tuổi đời ? Năm mươi tuổi tri thiên? Hay tám mươi đại thọ, và “Ba vạn sáu ngàn ngày” không dài không ngắn mà chỉ đủ thời gian của một giấc chiêm bao. Thời gian, là đêm, là ngày…dẫu gì, ở đâu thì cũng chỉ là một giấc chiêm bao.
Bùi Giáng có cái yếm thế của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng sang
Chẳng gầy chẳng béo chỉ làng nhàng

(Tự Trào)

Có cái thăng trầm của Nguyễn Công Trứ.

… Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưỡng…

Rồi lại,

…Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng
Không Phật, không Tiên, không vướng tục…

(Nguyễn Công Trứ, Ngất Ngưỡng)

Coi danh lợi như không, là một Tế Điên Tăng với chiếc Bút thần thông ngao du thiên hạ, ăn thịt, uống rượu mà cái Tâm không uống, không ăn, quả là Đại Giác, Đại Ngộ vậy.
Tuy nhiên cái Tâm Đại Giác ấy, Đại Ngộ ấy cũng có lúc lang thang trở về trần tục.
Ồ, thì ra cụ Sáu Giáng cũng biết buồn vui thế tục, cũng khóc cũng cười, nhưng sao không có nước mắt, bởi lẻ những giọt nước mắt của cụ Sáu Giáng đã trở thành những giọt sương đọng trên hoa lá cỏ cây mỗi độ Xuân về rồi chia ly tan biến vào lúc Đông sang.

Tôi nằm khóc lóc bấy nhiêu bao
Bao bấy mà ra chẳng giọt nào
Lệ thắm u tồn sương tuế nguyệt
Xuân hồng trường tại tuyết ly tao…

(Chuyện Chiêm Bao 5)

Lệ thắm u tồn sương tuế nguyệt. Đau đớn thay, khóc lóc bấy lâu nay! Bao lâu? một đời, nửa kiếp? Khóc cho mình một kiếp đời du tử, rày đây mai đó, hay khóc cho vạn vật, chúng sinh còn trong bể khổ trầm luân? Khóc cho Kiều của Nguyễn Du,”Cánh hoa tàn đem bán chốn thanh lâu, để rồi phải đoạn trường bạc mệnh nơi sông Tiền Đường.”

Chút đau đớn đứng chút đìu hiu
Tuỳ thuận phồn hoa bước giấn liều…
…Em tưởng ở đời chẳng thấy thú
Tiền đường phó thác lạc linh phiêu.

(Chuyện Chiêm Bao  6)

Không trách sao cụ Sáu Giáng đang giảng “Đoạn Trường Tân Thanh” mà gục khóc sướt mướt, khóc tức tưởi như trẻ con, làm cho đám học trò hoảng sợ rồi thầy Sáu nhảy qua cửa sổ chạy tuốt về Sài Gòn và bỏ luôn nghề dạy học, cũng chỉ vì thương yêu em Kiều, thương cho một bậc hồng nhan bị đời ruồng bỏ, trách cho con tạo khéo trêu người, một người tài sắc như Kiều, mà phải chịu kiếp hồng nhan bạc phận.
Buồn, cho nhân tình thế thái, nên cụ Sáu lang bạt kỳ hồ lúc Già Lam, khi Vạn Hạnh Lên Long Huê về Pháp Vân và:

Đêm đêm anh ngủ màn trời
Nằm trên chiếu đất dịch dời tủy xương…


Cũng bởi vì:

Bấy nay kẻ Việt người Tần
Bấy nay dưới nguyệt đếm gần đếm xa
Đếm lui đếm tới đời ta
Đếm từ mạt thế đếm ra thịnh triều…
(Chuyện Chiêm Bao 2)

Dài giấc chiêm bao, một đời chiêm bao, ngủ chiêm bao, thức cũng chiêm bao, đi đứng, nằm, ngồi, cũng chiêm bao, say chiêm bao, tỉnh cũng chiêm bao, điên cũng chiêm bao. Không điên cũng chiêm bao. Trong chiêm bao đôi khi cụ Sáu cũng mơ thấy những điều tục lụy của đất trời, cỏ cây, vạn vật buồn vui, cô đơn sướng khổ như con người.
Lá cây ngọn cỏ thật bơ vơ.
Lá cây im lặng, ngọn cỏ bơ vơ, buồn cô đơn cúi mặt, cho đến lúc có làn gió mơn man nụ hôn nhẹ lên môi, lên má thì lập tức uốn lượn trốn mình mắc cở như một nàng trinh nử khuê các đoan trang.
Hình dung từ dưới ngòi bút của cụ Sáu giáng thật là tuyệt vời, cỏ cây cũng biết ân ái yêu đương thỏa thích. Ở đây ta nghe có âm hưởng của Bà Huyện thanh Quan.

…Nhánh cành quấn quýt tình thắm thiết
Giông gió giập đè nghĩa tục thô
Tiếp tới cơn mưa tuôn xối xả
Phỉ tình hoan lạc lặng như ru.
(Chuyện Chiêm Bao 11)

Đặc biệt trong chiêm bao cụ Sáu Giáng mơ thấy rất nhiều tiên nữ, lúc thì thấy tiên nữ tắm suối,

Rừng đêm lá rụng liên miên
Bên bờ suối ngọc nàng tiên một mình
Nàng về từ cuối chân mây
Giữa đêm nàng tắm suối nầy suối kia

(Chuyện Chiêm Bao 13)

Cái thú rình, coi Tiên tắm của cụ Sáu Giáng, làm cho kẻ hậu bối như tôi đây phải thèm, tiếc rằng không thể làm học trò của cụ.
Nhưng đã là con người thì lòng tham đôi khi không hạn chế được, cụ Sáu thật là quá đáng, được voi còn đòi tiên, đã được coi tiên tắm rồi mà còn  la làng, đã là Tiên nữ thì có mặc áo quần hay không cũng vẫn đẹp kinh người phải không, thưa cụ ? Vậy xin cụ đừng bực bội làm gì:

Nàng có mặc áo mặc quần
(đây là rất mực giữa rừng)
Chẳng ma nào thấy nàng ngần ngại chi

(Ghi chú : có cụ Sáu đang rình coi thôi)
Cởi phăng quần áo ra đi
Suối rừng mát mẻ chờ nàng tắm cho
Chẳng ma nào ngó thấy đâu

(Chuyện Chiêm Bao 13)

Đó thấy chưa, đã nhắc cụ đừng có la ó om sòm ma? Để bây giờ nàng tiên đã thấy cụ rồi, bởi vì cụ là cụ Sáu Giáng mà, đâu phải là ma. Vì thấy cụ Sáu Giáng nên nàng tiên:

Ngại ngùng ngượng nghịu? Vì còn có tôi?
(có cụ Sáu Giáng ở đây nè)
Nhưng tôi đâu phải là ma?
(Chuyện Chiêm Bao 13)

Thật là một giấc chiêm bao tuyệt vời.
Rồi nàng Tiên bất bình giận dỗi bỏ đi nên cụ Sáu Giáng đành ngồi than thở:

Nước non mây trắng nắng vàng
Gió đưa gió đẩy vạn ngàn rung rinh
Người đi Tiên nử vô tình…

(Chuyện Chiêm Bao 20)

Nhưng có lẽ thấy sự si tình của cụ nên nàng tiên nữ không đành lòng bỏ đi chăng:

…Một hôm bất chợt trở về
Giòng khe theo gót người về thăm tôi…


Và rồi chuyện gì đến phải đến cụ Sáu đã được người đẹp trong tay, bây giờ có chết cũng đành:

..Hôn em một phút phi thường
Anh nằm chết ngất mùi hương muôn đời
Hôn em một phút pha phôi
Anh nằm chết giữa bầu trời dửng dưng
Tỉnh ra nửa sợ nửa mừng
(Chuyện Chiêm Bao 20)

Tỉnh ra !!! Trời ơi! Thì ra chỉ là một giấc chiêm bao. Thật là hú vía ông Địa, nếu không thì cụ Sáu, đã chết queo giũa bầu trời dửng dưng rồi, ma không biết quỷ không hay rồi, bây giờ tỉnh ra rồi mới thấy tiếc cho tuổi đời của mình đã già.

Tiếc vì em vẫn quá xinh
Mà tôi lẩy bẩy rung rinh tuổi già…

(Chuyện Chiêm Bao 21)

Nhưng mà:

Cái tình là cái chi chi
Dẩu chi chi cũng chi chi với tình
Sầu ai lấp cả vòm trời
Biết chăng chăng biết hỡi người tình chung
(Nguyễn Công Trứ, Chữ Tình)

Cho nên cụ Sáu Giáng thà rằng được yêu một giờ, một phút cũng bằng trăm năm

…Hạnh phúc đâu cần thời gian tính:
Em cầm giỏ đi hái dâu
Còn tôi xách dép theo hầu sau chân
Một giờ cũng thể trăm năm
Trăm năm cũng thể trăm năm một giờ…
(Chuyện Chiêm Bao 21)

Vì những nàng Tiên mà phải vượt suối băng đèo, màn trời chiếu đất, tuỷ xương dời dịch, bạn cùng hoa cỏ trăng sao, chung quy cũng chỉ là những giấc mộng hão huyền… Trời màn đất chiếu hỗn mang

Sầu đi hỗn độn quá quan điệu chào
(Chuyện Chiêm Bao 2)

Để rồi

Bấy nay dưới nguyệt tưởng gần tưởng xa
Tượng thể chan hòa quỷ ghẹo ma
Thao thức bấy chầy thơ dội mãi
Tuyệt vời từ đó mộng tuôn ra

Chung quy rồi cũng lá rụng về cội, người du tử sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, bỗng một hôm nhớ lại cái Mai, cái Cuốc, bờ khe ngọn suối, nhớ khói lam chiều con đê nhỏ, nhớ người mẹ già mỏi mắt trông con, nên tìm đường trở về cội nguồn.

…Đời xiêu đổ loan đường đi đứng
Nguồn xưa đâu anh lững thững tìm về
Gặp em tưởng gặp tình quê
Nào ngờ cố quận chán chê anh rồi…


Thời gian hay đổi, xóm làng đổi thay, xưa đi còn xanh tóc, nay trở về tóc điểm hoa râm, người xưa cảnh cũ tất cả đều đã khác xưa, người du tử lang thang đi tìm kỷ niệm:

…Bờ khe anh trở lại ngồi
Nhìn chuồng chuồng múa bốn trời ba con
Một mai một cuốc lại còn
Cần câu cũng một méo tròn hử em
Tròn hay méo tùy em nhận định
Méo hay tròn đủng đỉnh đong đưa
Giở trò ma quái thốt thưa
Quỷ thần số dzách thương thừ
a một cây.
(Chuyện Chiêm Bao 24)

Tiêu biểu là những bài thơ  trong nhiều bài thơ ”Chuyện Chiêm Bao“ của nhà thơ thế kỷ, thi nhân xuất thần thì có phong thái thất thường, lãnh hội được đạo lý sống, thế thái nhân tình, lấy thiên hạ làm kinh nghiệm sống cho mình nên cụ Bùi Giáng có những vần thơ siêu tuyệt cổ kim.

Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ
Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt
Mặc xa mã thị thành không dám biết
Thú yên hà trời đất để riêng ta

(Nguyễn Công Trứ, bài "Thoát Vòng Danh Lợi")

Cho nên cái điên của Bùi Giáng là cái điên khôn, cái điên tỉnh, là cái điên hưởng thụ chân giá trị của cuộc sống mới không uổng ba vạn sáu ngàn ngày này vậy.

Nghêu nghao vui thú yên hà
Mai là bạn cũ Hạc là người quen
(Nguyễn Du)

Như Phong
Viết từ Dallas

  
Gửi góp ý
Tiêu đề
Nội dung

Những tin mới hơn

 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9 - Phần 1
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9 - Phần 1

  Tuyển Tập 9  

  (04/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 16
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 16

  Thơ Doãn Quốc Vinh Doãn Quốc Vinh hâu duệ của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ, cố Vấn VĐĐT. Những tập thơ DQV sáng tác đã được chuyền tay nhau qua các bạn hữu thân thương và những anh chị em trong gia đình của tác giả. Thơ anh chuyên chở nhiều tâm sự - như nhắn nhủ hay hồi tưởng về quá khứ. Những vần thơ âm hưởng lục bát thật ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thênh thang, tình cảm của tác giả rộng mở chan chứa tình quê hương, dân tộc. Bằng vào sự thiết tha với gia đình cha mẹ anh em, với người tình, với bạn bè thân yêu, cho mọi người xa gần ngay cả với các thành viên của Đồng Tâm chúng ta nữa. Xin cám ơn họa sĩ DQV của ĐT vì ngoài những hoạ phẩm riêng cho TTĐT anh còn gửi thêm qua thi phẩm những nỗi niềm đau thương chua xót hay yêu thương trìu mến của tác giả đối với những điều trông thấy biểu hiện trong 3 tập thơ : Lục Bát Tùy Bút , Lục Bát Đôi Bờ và Thơ Tình của  Doãn Quốc Vinh

  (05/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 15
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 15

  Title: Em Sài Gòn Artist: Quang Minh Composer: Minh Tuấn Harmonist: Quang Đạt Lyricist: N&L: Nguyên Phan Minh Tuấn

   

  (05/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 7
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 7

  Một Thời Để Nhớ
  (04/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 6
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 6

  Chiều Cali đọc thơ Quỳnh Giao - Lê Bình –

  Lòng mang những niềm riêng trong cái chung của quê hương. Dù ra đi xa vạn dặm, tình quê mãi mãi mang theo. Nỗi niềm riêng hay tiếng thở dài? Quỳnh Giao ghi lại: "Cây có cội nước có nguồn," Từ đi mang cả nỗi buồn tái tê Dù cho lạc dấu chân về Cũng không quên được tình quê trong đời" Bà Huyện Thanh Quan nhớ nhà khi chiều về: "Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn Tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn Gác mái ngư ông về viễn phố Gõ sừng mục tử lại cô thôn Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi Dặm liễu sương sa khách bước dồn Kẻ chốn chương đài người lữ thứ Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn"

  (04/12/2011)

Những tin cũ hơn

 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 8
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 8

  NGƯỜI NỮ TU HUYỀN CHỨC J.NGỌC

   

  (27/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 7
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 7

  TRUYỆN DÀI GS. NGUYỄN XUÂN VINH

  Tìm Nhau Từ Thuở

  (27/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 6
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 6

  Lịch sử nghìn năm khó thứ tha Ngỗ nghịch cộng nô dâng biển mẹ Bất tài bè lũ cố manh nha Vùng lên ta quyết, đòi sông núi Lật đổ loài gian, giữ nước nhà Chiến dịch phong trào đang chuyển dậy Chung lòng vững chí giữ quê cha. Cù Hoà Phong

  (27/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 5
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 5

  NHỮNG BƯỚC CHÂN VIỆT NAM

  Những bước chân đi dập dồn như sóng Sài gòn Hà Nội mọi nẻo quê hương Tuổi trè Việt Nam tỏ cùng thế giới Tiếng nói hào hùng chống phường vô lương

  Những bước chân đi tay nắm bàn tay Bất chấp hiểm nguy rình rập bủa vây Cùng cất tiếng chống lũ người ngang ngược Nước non này tuổi trẻ vẫn còn đây

  Những bước chân đi giữa rừng biểu ngữ Miệng hô to lời đối kháng giặc thù

  Niềm vui tôi rộn ràng trong lòng ngực Tuổi trẻ này sẽ sống mãi muôn thu.

  (27/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 4
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 4

  Mùa thu, lá xanh đổi màu vàng úa rơi rụng lìa cành, nương theo chiều gió. Nhưng đối với nghệ nhân, tuy cảnh nên thơ ấy không tìm thấy ở Houston nói riêng, ở Hoa Kỳ nói chung, không thể so sánh được với thu Hà Nội của năm xưa. Mùa thu là mùa của êm dịu, khí trời tươi mát, tuy nhiên cũng là mùa chuyển tiếp từ mùa nắng hạ nóng gắt, qua mùa đông lạnh lẽo.

  (27/12/2011)
Tin tức
 • Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT
  Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT

  CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

  TUYỂN TẬP ĐỒNG TÂM SỐ 12 & WEB SITE

  www.VanDan-DongTam.org TẠI HOUSTON TEXAS VÀO NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2011

  Từ mấy tuần trước ngày Giới Thiệu Sách (GTS), tôi đã nhận được thông báo qua email, và qua diễn đàn của Văn Đàn Đồng Tâm rằng: vào ngày 15- 5- 2011, Văn Đàn Đồng Tâm (VĐĐT) sẽ có buổi giới thiệu Tuyển Tập Đồng Tâm số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, và chính thức ra mắt web site vandan-dongtam.org, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi 8282 đường Bellaire, khu Southwest Houston. 

   

  (29/05/2011)
 • Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
  Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
    Doãn Quốc Vinh Dùng Nghệ Thuật Để ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’

   

  Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ - cố Vấn VĐĐT, đã sáng tác và thực hiện những tập thơ  được chuyền tay nhau qua các bạn hữu thân thương và những anh chị em trong gia đình của tác giả. Thơ anh chuyên chở nhiều tâm sự - như nhắn nhủ hay hồi tưởng về quá khứ. Những vần thơ âm hưởng lục bát thật ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thênh thang,  tình cảm của tác giả rộng mở chan chứa tình quê hương, dân tộc. Bằng vào sự thiết tha với gia đình cha mẹ anh em, với người tình, với bạn bè thân yêu, cho mọi người xa gần ngay cả với các thành viên của Đồng Tâm chúng ta nữa. Xin cám ơn họa sĩ DQV của ĐT vì ngoài những hoạ phẩm riêng cho TTĐT anh còn gửi thêm qua thi phẩm những nỗi niềm đau thương chua xót hay yêu thương trìu mến của tác giả đối với những điều trông thấy biểu hiện trong 4 tập thơ :  Lục Bát Tùy Bút ,  Lục Bát Đôi Bờ, Lục Bát Ru Hời  và  Lục Bát Tình của Doãn Quốc Vinh DOÃN QUỐC VINH với đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim, California.

   

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) xin hân hạnh giới thiệu và thân mời quý văn thi hữu và đồng hương tham gia ủng hộ thật đông đảo.

   

   

  * * * * *

  Từ “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” Gần đây, tôi được dịp đọc lại “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” trên trang SángTạo.org. Đọc công khai, đọc bao nhiêu lần tùy thích. Càng đọc, càng thích. Càng đọc, càng u ẩn niềm quê. Càng đọc, càng muốn khóc cho cái điêu linh của quê hương, dân tộc, cho cái nhục nhằn của sinh linh. Càng đọc, càng muốn đi tìm tác giả, để cám ơn ông đã cho tôi được sống với đất nước trong một giai đoạn trước khi tôi chào đời. Càng đọc, càng nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Doãn Quốc Sỹ trong cái tủ kính khóa chặt của ông Ngoại tôi ở một vùng quê miền Tây Nam đất Việt. Tôi đọc lén. Lén cái chính quyền sau 1975. Lén cả ông Ngoại tôi, vì sách quý, con nít biết gì mà động vào. Tuy sau này tôi mới biết, ông tôi không hề cấm con cháu đọc sách của ông, dù ông quý sách hơn cả vàng (nên tôi oai hùng mượn ông quyển “Ba Sinh Hương Lửa” và vác về nhà đọc một cách hết sức chính quy). “Ngàn vàng dễ kiếm, lời tốt khó tìm.” Quý là đúng. Và quý nhất là cái thông điệp mà nhà văn, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã trân trọng gửi gắm cho độc giả ở cuối truyện. Với cái ngôn ngữ giản dị và một tâm hồn thuần Nho, ông nói lên một sự thật và một thực tế mấu chốt của thời đại chúng ta. “Ở thế giới thực dân tư bản, người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn. Ở thế giới thực dân cộng sản, người ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại! Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua bằng tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” “Tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” Tình thương yêu ấy, nó có mùi vị gì, màu sắc ra sao, kích cỡ thế nào, hình dáng làm sao? Theo tôi, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã xuất sắc trong việc tề gia, để câu trả lời nằm chính ngay trong huyết mạch lưu truyền của ông. Đến “Niêu Cơm Quê Nhà” Con nhà tông, nên chắc chắn phải giống lông giống cánh. Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, đã được bú mớm cái dòng sữa của mẹ và cái dòng tư tưởng của cha từ trong nôi. Doãn Quốc Vinh được biết đến nhiều như một họa sỹ, qua các cuộc triển lãm “Ao Nhà Lung Linh” hay “Chuyện Trò Với Lá,” vừa xuất thần trong bản sắc dân tộc, vừa bật tung những sáng tạo hiện đại. Nhưng Doãn Quốc Vinh cũng dính líu với chữ nghĩa, có lẽ vì cái duyên nghiệp viết lách còn quá nồng nàn giữa hai thế hệ của Doãn gia. Tôi đặc biệt quan tâm đến “Niêu Cơm Quê Nhà,” một bài thơ Doãn Quốc Vinh viết tặng cho người thân ở xa, khi anh còn ở tại Sài Gòn, vào năm 2005.

  Bài thơ dung dị và dân dã như cái niêu cơm, như ý niệm quê nhà, như mối tình thôn quê thuần nông nghiệp. Bài thơ được ‘nấu’ như thế này: “…lạy trời , lạy đất , lạy mây lạy cho lúa chín trĩu đầy hạt thơm lạy cho xó bếp nhiều rơm để tôi thổi chín niêu cơm quê nhà mời anh , mời chị ở xa ghé chơi … xơi chén cơm cà với tôi bát canh bông bí ngọt chồi vại dưa , khoanh cá, khúc dồi … chân quê dăm năm thu vén bộn bề này anh, này chị đường về nhớ chăng?” Doãn Quốc Vinh đã thể hiện “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” một cách thật cụ thể trong bài thơ này. Anh cầu khẩn cho có được những điều kiện cần thiết để nấu một bữa cơm nhà quê, để mời những anh những chị đang sống xa quê, vài năm “thu vén bộn bề” một lần, về lại. Anh mong họ được hưởng lại cái không gian quê nhà ngay trên đầu lưỡi. Không dưng anh làm cho tôi thèm mùi khói rơm quá! Nhưng cái sự chuyên cẩn trong từng cái lạy, cái chọn món, cái ‘thổi’ cơm (rất dân dã, và hầu như chỉ còn ở thôn quê Việt Nam vì sự bành trướng của bếp ga, bếp điện) – tất cả bày ra một mâm cỗ của yêu thương, thông cảm, chia sớt. Người-ở-lại Doãn Quốc Vinh đã “chân thành” và cũng rất “rộng rãi” với tâm sức của mình khi đi ngược dòng thời gian, thổi một “niêu cơm quê nhà” để làm ấm lòng người đi xa. Cho đến khi chính anh cũng là người đang đi xa, thì anh lại tiếp tục ‘thổi’ cơm để gửi về cho những đồng bào ở lại, nhất là những đồng bào nghèo khó. Dùng hội họa để “Cho Em Niềm Hy Vọng 9” Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ cơm cho những người nghèo khổ trên quê hương bằng cách nào? Anh không lạy trời lạy mây nữa. Anh vẽ. Anh đã chọn những bức tranh ưng ý của mình để bán gây quỹ cho SAP-VN tại đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim. Nếu tình người bàng bạc trong văn chương chữ nghĩa của cha con họ Doãn, thì tình người là một nếp sống hằng ngày trong gia đình này. Doãn gia đã cưu mang bao người cơ bần, ngay giữa lúc họ Doãn cũng phải đối diện với khó khăn thời chiến. Họ Doãn đã dùng cái “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” để sống và làm chủ đạo cho dòng tộc mình. Cho nên việc họa sĩ Doãn Quốc Vinh đưa cái “tình thương yêu rộng rãi” ấy đến góp tay với SAP-VN để phục vụ đồng bào trong cảnh khốn cùng, âu chỉ là một việc tất yếu. SAP-VN, với tất cả những thành quả trong hoạt động từ thiện gần hai thập niên qua, đã đón nhận sự giúp đỡ hết mình của biết bao nhân tài và mạnh thường quân. Nhưng sự giúp đỡ của Doãn Quốc Vinh lần này làm cho tôi xúc động theo lũy thừa đôi, có lẽ vì anh diễn đạt cái ‘tình quê’ một cách tự nhiên và sâu sắc, nhất là qua những bài thơ và phát biểu của anh. Trong thời gian chuẩn bị cho ngày gây quỹ, thân mẫu của anh, bà Doãn Quốc Sỹ, nhũ danh Hoàng Thị Thảo, đã hấp hối và qua đời đầu tháng Chín tại Houston, Texas. Có lẽ bà là một trong những người đàn bà hạnh phúc nhất, vì đã có một người phối ngẫu giàu lòng nhân ái như vị văn tài Doãn Quốc Sỹ, đã cùng bà nuôi nấng những người con có tấm lòng tha thiết với quê hương và với đồng bào như Doãn Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương cùng đến, thưởng lãm những “niêu cơm quê nhà” mà Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ bằng óc sáng tạo và nét cọ tài ba, để cùng SAP-VN thắp sáng tình quê trên những vùng nhân sinh nghèo khổ của quê hương. Nếu không có quý vị, “niêu cơm quê nhà” của Doãn Quốc Vinh sẽ không “chín” nổi vì thiếu lửa. Quý đồng hương có thể mua vé trước tại Nhà Sách Tự Lực (714 531 5290, 714 531 5290), hoặc Tiệm Kính Optometry (714 418 0190, 714 418 0190), hay qua email tại (sapvntix@gmail.com). Nếu có thắc mắc về chương trình gây quỹ, xin quý vị gọi số điện thoại 714-901-1997, 714-901-1997. Xin hẹn cùng ‘ăn cơm quê nhà’ với quý vị lúc 4:30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011 tại Nhà hàng Mon Amour (Mon Cheri 2 cũ), tọa lạc tại 3150 W. Lincoln Ave, #134, Anaheim, CA 92801.

   

  Trangđài Glassey-Trầnguyễn

   

   

   

  (10/10/2011)
 • Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng
  Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng

   

                             

   

  Thư Mời

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) trân trọng kính mời quý văn nghệ sĩ và đồng hương thân hữu, vui lòng dành chút thời gian đến tham dự buổi liên hoan văn nghệ giới thiệu tuyển tập VDDT số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi, địa chỉ 8282 Bellaire Blvd. Houston TX 77072, vào chiều Chúa nhật, ngày 15 tháng 05 năm 2011, từ 4PM đến 9PM.

   

  Chương trình gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn do nhiều nghệ sĩ tham gia trình diễn (Hoàng Kim Khánh, Sonny Phan, Lệ Ngọc, Nguyệt Khánh, J. Ngọc, Nhật Hạnh, Phan Thanh, v.v…)

   

  Vào Cửa Tự Do. Phục vụ Ẩm Thực Miễn Phí.

  Tặng Quà Lưu Niệm. Dạ Vũ Vui Nhộn.

   

  Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự và niềm khích lệ lớn lao đối với VDDT.

  Trân trọng kính mời

   

  Thay mặt Ban Tổ Chức

   

  Cù Hoà Phong

  281-975-9782

   

  P.S. Vì chỗ ngồi có giới hạn, xin quý vị vui lòng sớm ghi danh tham dự qua email vandandongtam@gmail.com hay điện thoại cho Tạ Xuân Thạc (281-370-0233), Cù Hoà Phong (281-975-9782) để nhận vé mời.

  Xin chân thành cám ơn.

   

   

                          

   

   

   

   

   

   

  (12/05/2011)
Quảng cáo
KS Bellaire
drmainguyen
TRỢ CẤP TÀN TẬT – SSI
Northside Domestic & Import
Nguyen Quoc Dung
Mark D.Le M.D.,P.A
nicolasdetal
Nguyen Phi Loi
Tofu
PharmTrustPharmacy
Nhan Hien