Chuyên mục
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 1
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 3
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 10
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 12
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 14
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 16
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 18
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 19
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Sách kỷ niệm
Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Sách Kỷ Niệm Về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ
Phần 1
Phần 2
Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Văn học
Văn
Thơ
Nghệ thuật
3 videos clips của buổi TalkShow trên đài truyền hình BYN
Âm nhạc
Âm nhạc
Archive
Music Online

There seems to be an error with the player !

Hình ảnh
Video Clip
Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Phần 1
Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 08:08
Mục Lục
Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Phần 1
Lời ngỏ
Tiểu sử thi sĩ Hà Thượng Nhân
Tin về thi sĩ Hà Thượng Nhân
Ý nghĩa về tấm ảnh
Kỷ niệm với Hữu Loan
Thơ Hà Thượng Nhân gởi Hữu Loan
Long Giao nẻo cụt
Sáu bài thơ buồn
Bài thơ của cụ Hà Thương Nhân gởi Tướng Nguyễn Cao Kỳ
Bài Họa - của Huỳnh Tâm Hoài
Hãy đứng lên
Nhà thơ không có tác phẩm
Thơ cảm ơn của Hà Thượng Nhân
Chuyện giàn thiên lý
Quy Khứ Lai Từ (Ðào Tiềm)
Chiến sĩ văn hóa
Tâm tình cùng bạn bốn phương
Kỷ niệm trong tù 1 & 2 (Một giai thoại văn chương)
Chuyện Hoa Sim, Chuyện Thanh Hóa
Tất cả các trang
 Kỷ Niệm Về Thi Sĩ Hà Thượng Nhân,

Dòng Thơ Bất Hủ

 

 

 

 

NXB Văn Đàn Đồng Tâm
Năm 2010

Tủ sách: Đồng hành với những cây viết trẻ
Vinh danh những nhà làm văn hoá lớn
của VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM

ISBN 978-0-9820233-7-5

Copyright @ 2010 by Đồng Tâm
All rights reserved
Printed in the USA
Distributed by Văn Đàn Đồng Tâm

Ảnh bìa:
Chân dung Thi Sĩ HÀ THƯƠNG NHÂN

Thâu thập bài viết và tuyển chọn
Cung Diễm, Huệ Thu, Mạc Phương Đình
Tạ Xuân Thạc, Trần Việt Hải

Kỹ thuật trang trí
Doãn Quốc Vinh – Lê Thuý Vinh - Đào Anh Dũng

Giữ Bản Quyền - Ấn Loát - Phát Hành
Văn Đàn Đồng Tâm

Thư từ liên lạc xin gửi về
Văn Đàn Đồng Tâm
P.O. Box 692192
Houston, TX 77269-2192
Tel. (281) 370-0233 / 281-216-6491
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


KÍNH CHÚC
THI BÁ HÀ THƯỢNG NHÂN
TRƯỜNG THỌ

Sách được hoàn thành bởi Văn Đàn Đồng Tâm

Mười hai người trên đây đã thực hiện quyển sách ‘’ KỶ NIỆM VỀ THI BÁ HÀ THƯỢNG NHÂN, DÒNG THƠ BẤT TỬ ‘’ để kính gửi đến quí vị yêu thơ ngày hôm nay và cả các thế hệ mai sau

Mục Lục

Lời ngỏ Văn Đàn Đồng Tâm
Tiểu sử Thi Sĩ Hà Thượng Nhân
Tin về Thi Sĩ HTN Tố Nguyên
Ý nghĩa về bức hình Ngọc Bích
Kính tặng Hà Chưởng Môn Hồ Công Tâm
Thơ Hà Thượng Nhân
Mùa thu thương nhớ Hà Thượng Nhân
Xin làm cỏ biếc dưới chân em đi Hà Thượng Nhân
Kỷ niệm với Hữu Loan Đoàn Thanh Liêm
Thơ HTN gửi Hữu Loan Hà Thượng Nhân
Long Giao nẻo cụt Hà Thương Nhân
Sáu bài thơ buồn Hà Thượng Nhân
Mưa buồn Long Giao Hà Thương Nhân
Thơ gửi hàng tướng Nguyễn cao Ky Ky Hà Thượng Nhân
Bài họa Huỳnh Tâm Hoài
Hãy đứng lên Lê Thị Công Nhân Hà Thượng Nhân
Nhà thơ không có tác phẩm Giao Chỉ San Jose
Cám ơn (thơ) Hà Thương Nhân
Chuyện giàn thiên lý NNS
Mưa buồn Long Giao Hà Thượng Nhân
Chiến sĩ văn hoá Hải Bằng
Tâm tình cùng bạn bốn phương
Bài Xướng Hà Thượng Nhân
Bài Hoạ Trường Giang
Kỷ niệm trong tù 1 & 2 Hà Thượng Nhân
(Một giai thoại văn chương) HTN & Trường Giang
Chuyện hoa sim, chuyện Thanh hoáViệt Bằng
Thơ và đời Hà Thượng Nhân Nguyễn Xuân Vinh
Một thời kỷ niệm Hải Bằng
Một vài kỷ niệm
với Thi Sĩ HTN Võ Thạnh Văn
Chín chục mùa hoa Cung Diễm
Hà Chưởng môn viết cảm đề
Cho tập thơ tôi mạc phương đình

Diện kiến Thi Sĩ HTN Hạo Nhiên - Ng Tấn Ich
Nhân đêm rã ngũ và thành
lập Hội Thơ Lạc Việt Hà Thương Nhân
Những bài thơ XƯỚNG HỌA
với HTN Huệ Thu
Bài hành những mùa xuân qua Hoàng Ngọc Liên
Phỏng Bao Lăm ? Hà Thượng Nhân
Những chuyện vui với bác HTN Đoàn Thanh Liêm
Hà Huynh nhã giám Cao Tiêu
Chúc tết Hà Thượng Nhân
Mừng Thọ Hà Thượng Nhân
Tuổi già nhớ quê Đông Anh
Hoá là ta Hà Thương Nhân
Vì nàng đấy thôi Hà Thượng Nhân
Là nàng đấy thôi Huệ Thu
Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
Bước tới Lạng Sơn Hà Thượng Nhân
Bài hoạ Mạc Hoài Hương
Một chút trao đổi với anh HTN Ngô Đình Chương
Giai thoại văn chương và thơ họa Hà Thượng Nhân
Vịnh Trăng Thu LT Đỗ Quí Bái
Trăng Thu Chiêu Quân
Trăng Thu Trần Vấn Lệ
Trăng Thu Cổ Trúc
Trăng Thu Nhớ Bạn Huệ Thu
Hồn Thu Thái Quốc Mưu
Trăng Thu Kha Tiệm Ly
HTN một nhà thơ bậc thầy Thụy Cầm
HTN, đối diện với cuộc đời
Qua thi ca Cát Biển
HTN nhà thơ lớn của VN Nguyễn Liệu
Thư gửi nhà văn Diệu Tần Hà Thương Nhân
Thăm HTN Đông Anh
Thơ xướng hoạ khi HTN nằm viện
dưỡng lão – Bài xướngĐông Anh
viết thay Cụ Hà Đông Anh
Các thi sĩ nổi tiếng họa thơ -Băng Đình
-Phan Bá Thụy Dương
-Cụ Văn
-Trường Giang
-Ngô Minh Hằng
-Thuỷ Chung
-Hoa Sơn
-Lê Minh Luân
-Tuệ Quang TTT
-Tố Nguyên
-Vũ Đức Nghiêm
-Tiểu Bảo
-Nguyễn Huy Hùng
-Du Sơn Lãng Tử
-Đỗ Quý Bái
-Bùi Tiến
-Tuệ Tuân
-Linh Công
Từ Vô thường đến Bất tử HTN - Huệ Thu
Đôi lời trước sách Hà Thượng Nhân
Thi sĩ trẻ HTN nổi tiếng hoạ thơ Tôn Nữ Hỷ Khương
Viết cho vui tuổi hạc Hà Thượng Nhân
Vài kỷ niệm với thi sĩ HTN Dương Viết Điền
HTN theo Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia
Có Không (nhạc) Thơ HTN Anh Bằng
Duy một tấm lòng Huệ Thu
HTN, Ông Tú Lộc Hậu Phan Lạc Phúc
Chuyện vui với Chưởng môn
người làng Hà Thượng Phan Bá Thụy Dương
HTN họa Tứ Tuyệt Đông Anh
HTN: Kẻ sĩ của thời đại Phan Lạc Tiếp

Đôi lời chúc gửi đến Thi sĩ HTN Doãn Quốc Sỹ
Kỷ niệm với Thi sĩ HTN Tạ Xuân Thạc
Kỷ niệm với Hữu Loan Đoàn Thanh Liêm
Mừng Thượng thọ cụ HTN 92 Tố Nguyên
Những Kỷ Niệm với cụ thi sĩ HTN Hoàng Ngọc Văn
Giai thoại giữa nữ sĩ Trùng Quang
và Hà Chưởng môn Ngọc Bích
Kỷ niệm với Thi sĩ HTN Thượng Vũ
Tiếng kẻng tù Lưu Thái Dzo
Cây tùng trước gió Nguyễn Trung Dũng
Chiêm bao đất Trích Võ Thạnh Văn

... về việc in sách KNVTSHTN mpđ

  
Gửi góp ý
Tiêu đề
Nội dung

Những tin mới hơn

 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 3
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 3

  Nói Về Anh Liêm

  - Mai Thanh Truyết -

  G:\P1030171.JPG

  Việt Hải trong Văn đàn Đồng Tâm có điện thư cho tôi như sau:” Anh Truyết, cùng là nhà giáo, cùng là học trò LPK (Lycée  Petrus Ký) mà sao VH chưa bao giờ thấy anh nói hay viết về GS Nguyễn Thanh Liêm hết?”. Xin thưa, hôm nay, nhân gần đến ngày lễ thượng thọ cho anh Liêm do Văn đàn Đồng Tâm tổ chức, tôi cũng xin góp vài lời viết về anh Liêm của tôi. Trước hết, sở dĩ tôi gọi bằng anh Liêm, vì giữa tôi và anh Liêm có nhiều kỷ niệm với nhau trong suốt thời gian sinh hoạt cộng đồng ở tại đất nước Hoa Kỳ.

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 2
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 2
  Untitled Document

  Những Trở Ngại Lớn Trong Việc Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Hiện Nay

  - Nguyễn Thanh Liêm -

  Việt Nam chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế, và trong thời gian không xa có thể sẽ trở thành thành viên của WTO và các tổ chức kinh tế khu vực. Nhưng muốn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam phải có chất lượng và khả năng cạnh tranh, và muốn có chất lượng và khả năng cạnh tranh với các nước tân tiến thì Việt Nam trước hết phải có một nền công kỹ nghệ tân tiến tiếp cận với các nước đó. Giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc đưa nước nhà ra khỏi cảnh chậm phát triển, nâng nước Việt lên hàng một quốc gia có nền khoa học kỹ thuật tân tiến...

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 1
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 1

  Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm

  Nhà Văn Biên Khảo, Nhà Giáo Khả Kính.

   

   

  LEAD Technologies Inc. V1.01 Năm 2010

  Tủ sách: Đồng hành với những cây viết trẻ Vinh danh những nhà văn hoá nhân bản của VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM

  ISBN 987-0-98230922-3

  Copyright @ 2010 by Đồng Tâm

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 6
  Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 6

  Phần Phụ Lục

  Lời Giới Thiệu

  Qua những trang sách của nhiều tác giả trình bầy trước đây, chúng ta đã có được một sự nhìn tổng thể về những hoạt động của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh qua bốn cái Nghiệp, Nghiệp Binh, Nghiệp Giáo, Nghiệp Văn, Nghiệp về ngành Khoa học Không Gian. Qua những lời giáo sư tâm sự cũng như những bài các thân hữu viết về ông, chúng ta cũng có thể mường tưởng được sự kính nể cùa chính phủ Hoa Kỳ, và của giới khoa học và giáo dục ở các nước tiền tiến đối với ông. Sự trân trọng này được thể hiện qua những bảng vinh danh, những sự bầu vào những Hàn Lâm Viện Khoa Học Quốc Tế, những thư mời chủ toạ những buổi hội thảo quốc tế hay thư mời tới giảng dậy đến từ các nước. Ban chủ trương đã được Hội Khuyến Học Truyền Thống Nguyễn Xuân Vinh cung cấp cho một số chứng liệu và chúng tôi đã lựa ra những bản văn cơ bản để trình bầy trong phần Phụ Lục này. Đặc biệt với những bảng vinh danh, chúng tôi chỉ trình bầy tượng trưng từ cấp tiểu bang trở lên mà thôi.

  (05/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 5
  Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 5

  Cuộc Đời Thành Tựu Khoa Học Của Joseph-Louis Lagrange, Toán Gia Lỗi Lạc Nhất Thế Kỷ 18   Bài viết này đưọc trích ra trong chương “Những Vương Công Trong Toán Học” của cuốn sách Vui Ðời Toán Học của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Mỗi bài viết là một câu chuyện thích thú được tác giả kể với ngòi bút bác học của mình. Ðiều đặc biệt ở đây là dù kể chuyện xẩy ra ở nước người, ông cũng đưa vào chút hình ảnh của quê hương và chen thêm kỷ niệm và tâm sự riêng của mình. Cuộc Đời Thành Tựu Khoa Học Của Joseph-Louis Lagrange, Toán Gia Lỗi Lạc Nhất Thế Kỷ 18

  (31/05/2011)

Những tin cũ hơn

 • Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng - Phần 9
  Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng - Phần 9

  Cảm xúc về Dòng Nhạc Anh Bằng

  Âm nhạc là một nhu cầu thiết yếu trong đời sống, âm nhạc cũng chính là món ăn tinh thần của mọi người nên không ai có thể phủ nhận mình là người không bao giờ nghe nhạc, vì thế nên âm nhạc Việt Nam đã có từ lâu đời phát xuất qua những điệu hò câu hát bình dân, với những lời ca đơn sơ mộc mạc của dân ca mà chúng ta đã từng nghe nhân một dịp nào đó trong buổi hát cúng đình, hoặc trong những ngày lễ hội có những cặp thanh niên nam nữ hát đố, hát chèo rồi sau biến thể cải cách thành những loại hát Quan họ Bắc Ninh, hát chèo văn, hát ngũ cung hay cao hơn nữa hát cung đình phục vụ cho các bậc vua chúa trong các triều đại phong kiến, những điệu hát này đôi khi cũng đã khiến sứ thần các nước đến VN được ban nhã nhạc của triều đình tấu khúc trong buổi dạ yến tiệc thiết đãi thượng khách do các quan đại thần hay nhà vua khoản đãi, thực khách đã tấm tắc khen hay, chính nhờ đó mà công việc ngoại giao vào thời buổi đó có phần kết quả khả quan do một phần về cảm quan âm nhạc.
  (13/05/2011)
 • Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng - Phần 8
  Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng - Phần 8

  Tôi Nghe nhạc Anh Bằng

  - Thuý Vi Paris -

  Nếu vắng anh ai dìu em đi chơi trong chiều lộng gió Nếu vắng anh ai đợi chờ em khi sương mờ nẻo phố. Nếu vắng anh ai đón em khi tan trường về, kề bóng em ven sông chiều chiều, gọi tên người yêu. Nếu vắng anh ai ngồi gần em thêm hương nồng đêm giá. Nếu vắng anh ai dệt vần thơ cho em hồng đôi má. Nếu vắng anh ai ngắm môi em tươi nụ cười, Làn tóc xanh buông lơi tuyệt vời, chan chứa mộng đời 

  (13/05/2011)
 • Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng - Phần 7
  Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng - Phần 7

  Anh Việt Hải hỏi tôi có thể viết bài về nhạc sĩ Anh Bằng. Tôi suy nghĩ rồi tự hỏi, mình biết gì về nhạc sĩ Anh Bằng đâu mà viết? Thật sự thì nếu muốn, tôi cũng có thể lên trên mạng lưới tìm kiếm chi tiết về cuộc đời người nhạc sĩ tài danh này, nhưng mà như vậy thì cũng chỉ là lập lại những gì mọi người đã biết. Chợt tôi nhớ tới lời giới thiệu của cô Lệ Thu trong tác phẩm “Tiếng Hát Để Đời” của cô phát hành tại Saigon năm 1974: “Người nghệ sĩ, trong suốt cuộc đời, ước mơ lớn lao nhất vẫn chỉ là tạo được cho mình, cho đời một tác phẩm. Một ngày nào đó, rất xa, người ta có thể sẽ quên tác giả, quên người sáng tạo để chỉ nhớ đến chính nghệ phẩm được sáng tạo bởi nghệ sĩ. Chúng ta, những người hôm nay, thành thật đôi khi nhớ đến truyện Kiều nhiều hơn đến Nguyễn Du.” Từ ý nghĩ đó của cô Lệ Thu, tôi đồng ý viết, không phải về nhạc sĩ Anh Bằng mà về những tâm tình của tôi và những sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mà tôi đã nghe, đã hát từ những ngày thơ ấu ở Việt Nam.

  (13/05/2011)
 • Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng - Phần 3
  Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng - Phần 3

  Mùa thu nơi đây buồn thật. Mùa của lá vàng, mùa của thu rụng khắp nơi. Cứ khoảng tháng mười trở đi, tôi thích lái xe chạy dọc theo con đường Canoga - khoảng từ Victory đến Burbank Blvd. nơi thung lũng tôi định cư từ mấy mươi năm nay - để thấy vàng thu rợp bóng hai bên vệ đường. Lá đâu mà nhiều thế? Hay những lúc khác lá xanh lẫn trời thiên thanh, nên mình không chú ý! Nay bạt ngàn lá vàng rắc đầy lối, che mất các thảm cỏchỉ còn một màu vàng, lẫn những chấm phá nâu trầm, từ những chiếc vội sớm lìa cành từ đầu thu.

  (13/05/2011)
 • Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng - Phần 2
  Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng - Phần 2

  “Có người hỏi tôi tại sao ưa ca bài ca sầu nhớ ưa ngắm trăng mờ hoàng hôn,” tôi không biết trả lời sao, chỉ biết là tôi đã trót vương vào người kiếp cầm ca “đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho mọi người bỏ tiền mua vui…” 

  (13/05/2011)
Tin tức
 • Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT
  Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT

  CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

  TUYỂN TẬP ĐỒNG TÂM SỐ 12 & WEB SITE

  www.VanDan-DongTam.org TẠI HOUSTON TEXAS VÀO NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2011

  Từ mấy tuần trước ngày Giới Thiệu Sách (GTS), tôi đã nhận được thông báo qua email, và qua diễn đàn của Văn Đàn Đồng Tâm rằng: vào ngày 15- 5- 2011, Văn Đàn Đồng Tâm (VĐĐT) sẽ có buổi giới thiệu Tuyển Tập Đồng Tâm số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, và chính thức ra mắt web site vandan-dongtam.org, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi 8282 đường Bellaire, khu Southwest Houston. 

   

  (29/05/2011)
 • Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
  Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
    Doãn Quốc Vinh Dùng Nghệ Thuật Để ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’

   

  Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ - cố Vấn VĐĐT, đã sáng tác và thực hiện những tập thơ  được chuyền tay nhau qua các bạn hữu thân thương và những anh chị em trong gia đình của tác giả. Thơ anh chuyên chở nhiều tâm sự - như nhắn nhủ hay hồi tưởng về quá khứ. Những vần thơ âm hưởng lục bát thật ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thênh thang,  tình cảm của tác giả rộng mở chan chứa tình quê hương, dân tộc. Bằng vào sự thiết tha với gia đình cha mẹ anh em, với người tình, với bạn bè thân yêu, cho mọi người xa gần ngay cả với các thành viên của Đồng Tâm chúng ta nữa. Xin cám ơn họa sĩ DQV của ĐT vì ngoài những hoạ phẩm riêng cho TTĐT anh còn gửi thêm qua thi phẩm những nỗi niềm đau thương chua xót hay yêu thương trìu mến của tác giả đối với những điều trông thấy biểu hiện trong 4 tập thơ :  Lục Bát Tùy Bút ,  Lục Bát Đôi Bờ, Lục Bát Ru Hời  và  Lục Bát Tình của Doãn Quốc Vinh DOÃN QUỐC VINH với đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim, California.

   

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) xin hân hạnh giới thiệu và thân mời quý văn thi hữu và đồng hương tham gia ủng hộ thật đông đảo.

   

   

  * * * * *

  Từ “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” Gần đây, tôi được dịp đọc lại “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” trên trang SángTạo.org. Đọc công khai, đọc bao nhiêu lần tùy thích. Càng đọc, càng thích. Càng đọc, càng u ẩn niềm quê. Càng đọc, càng muốn khóc cho cái điêu linh của quê hương, dân tộc, cho cái nhục nhằn của sinh linh. Càng đọc, càng muốn đi tìm tác giả, để cám ơn ông đã cho tôi được sống với đất nước trong một giai đoạn trước khi tôi chào đời. Càng đọc, càng nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Doãn Quốc Sỹ trong cái tủ kính khóa chặt của ông Ngoại tôi ở một vùng quê miền Tây Nam đất Việt. Tôi đọc lén. Lén cái chính quyền sau 1975. Lén cả ông Ngoại tôi, vì sách quý, con nít biết gì mà động vào. Tuy sau này tôi mới biết, ông tôi không hề cấm con cháu đọc sách của ông, dù ông quý sách hơn cả vàng (nên tôi oai hùng mượn ông quyển “Ba Sinh Hương Lửa” và vác về nhà đọc một cách hết sức chính quy). “Ngàn vàng dễ kiếm, lời tốt khó tìm.” Quý là đúng. Và quý nhất là cái thông điệp mà nhà văn, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã trân trọng gửi gắm cho độc giả ở cuối truyện. Với cái ngôn ngữ giản dị và một tâm hồn thuần Nho, ông nói lên một sự thật và một thực tế mấu chốt của thời đại chúng ta. “Ở thế giới thực dân tư bản, người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn. Ở thế giới thực dân cộng sản, người ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại! Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua bằng tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” “Tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” Tình thương yêu ấy, nó có mùi vị gì, màu sắc ra sao, kích cỡ thế nào, hình dáng làm sao? Theo tôi, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã xuất sắc trong việc tề gia, để câu trả lời nằm chính ngay trong huyết mạch lưu truyền của ông. Đến “Niêu Cơm Quê Nhà” Con nhà tông, nên chắc chắn phải giống lông giống cánh. Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, đã được bú mớm cái dòng sữa của mẹ và cái dòng tư tưởng của cha từ trong nôi. Doãn Quốc Vinh được biết đến nhiều như một họa sỹ, qua các cuộc triển lãm “Ao Nhà Lung Linh” hay “Chuyện Trò Với Lá,” vừa xuất thần trong bản sắc dân tộc, vừa bật tung những sáng tạo hiện đại. Nhưng Doãn Quốc Vinh cũng dính líu với chữ nghĩa, có lẽ vì cái duyên nghiệp viết lách còn quá nồng nàn giữa hai thế hệ của Doãn gia. Tôi đặc biệt quan tâm đến “Niêu Cơm Quê Nhà,” một bài thơ Doãn Quốc Vinh viết tặng cho người thân ở xa, khi anh còn ở tại Sài Gòn, vào năm 2005.

  Bài thơ dung dị và dân dã như cái niêu cơm, như ý niệm quê nhà, như mối tình thôn quê thuần nông nghiệp. Bài thơ được ‘nấu’ như thế này: “…lạy trời , lạy đất , lạy mây lạy cho lúa chín trĩu đầy hạt thơm lạy cho xó bếp nhiều rơm để tôi thổi chín niêu cơm quê nhà mời anh , mời chị ở xa ghé chơi … xơi chén cơm cà với tôi bát canh bông bí ngọt chồi vại dưa , khoanh cá, khúc dồi … chân quê dăm năm thu vén bộn bề này anh, này chị đường về nhớ chăng?” Doãn Quốc Vinh đã thể hiện “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” một cách thật cụ thể trong bài thơ này. Anh cầu khẩn cho có được những điều kiện cần thiết để nấu một bữa cơm nhà quê, để mời những anh những chị đang sống xa quê, vài năm “thu vén bộn bề” một lần, về lại. Anh mong họ được hưởng lại cái không gian quê nhà ngay trên đầu lưỡi. Không dưng anh làm cho tôi thèm mùi khói rơm quá! Nhưng cái sự chuyên cẩn trong từng cái lạy, cái chọn món, cái ‘thổi’ cơm (rất dân dã, và hầu như chỉ còn ở thôn quê Việt Nam vì sự bành trướng của bếp ga, bếp điện) – tất cả bày ra một mâm cỗ của yêu thương, thông cảm, chia sớt. Người-ở-lại Doãn Quốc Vinh đã “chân thành” và cũng rất “rộng rãi” với tâm sức của mình khi đi ngược dòng thời gian, thổi một “niêu cơm quê nhà” để làm ấm lòng người đi xa. Cho đến khi chính anh cũng là người đang đi xa, thì anh lại tiếp tục ‘thổi’ cơm để gửi về cho những đồng bào ở lại, nhất là những đồng bào nghèo khó. Dùng hội họa để “Cho Em Niềm Hy Vọng 9” Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ cơm cho những người nghèo khổ trên quê hương bằng cách nào? Anh không lạy trời lạy mây nữa. Anh vẽ. Anh đã chọn những bức tranh ưng ý của mình để bán gây quỹ cho SAP-VN tại đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim. Nếu tình người bàng bạc trong văn chương chữ nghĩa của cha con họ Doãn, thì tình người là một nếp sống hằng ngày trong gia đình này. Doãn gia đã cưu mang bao người cơ bần, ngay giữa lúc họ Doãn cũng phải đối diện với khó khăn thời chiến. Họ Doãn đã dùng cái “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” để sống và làm chủ đạo cho dòng tộc mình. Cho nên việc họa sĩ Doãn Quốc Vinh đưa cái “tình thương yêu rộng rãi” ấy đến góp tay với SAP-VN để phục vụ đồng bào trong cảnh khốn cùng, âu chỉ là một việc tất yếu. SAP-VN, với tất cả những thành quả trong hoạt động từ thiện gần hai thập niên qua, đã đón nhận sự giúp đỡ hết mình của biết bao nhân tài và mạnh thường quân. Nhưng sự giúp đỡ của Doãn Quốc Vinh lần này làm cho tôi xúc động theo lũy thừa đôi, có lẽ vì anh diễn đạt cái ‘tình quê’ một cách tự nhiên và sâu sắc, nhất là qua những bài thơ và phát biểu của anh. Trong thời gian chuẩn bị cho ngày gây quỹ, thân mẫu của anh, bà Doãn Quốc Sỹ, nhũ danh Hoàng Thị Thảo, đã hấp hối và qua đời đầu tháng Chín tại Houston, Texas. Có lẽ bà là một trong những người đàn bà hạnh phúc nhất, vì đã có một người phối ngẫu giàu lòng nhân ái như vị văn tài Doãn Quốc Sỹ, đã cùng bà nuôi nấng những người con có tấm lòng tha thiết với quê hương và với đồng bào như Doãn Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương cùng đến, thưởng lãm những “niêu cơm quê nhà” mà Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ bằng óc sáng tạo và nét cọ tài ba, để cùng SAP-VN thắp sáng tình quê trên những vùng nhân sinh nghèo khổ của quê hương. Nếu không có quý vị, “niêu cơm quê nhà” của Doãn Quốc Vinh sẽ không “chín” nổi vì thiếu lửa. Quý đồng hương có thể mua vé trước tại Nhà Sách Tự Lực (714 531 5290, 714 531 5290), hoặc Tiệm Kính Optometry (714 418 0190, 714 418 0190), hay qua email tại (sapvntix@gmail.com). Nếu có thắc mắc về chương trình gây quỹ, xin quý vị gọi số điện thoại 714-901-1997, 714-901-1997. Xin hẹn cùng ‘ăn cơm quê nhà’ với quý vị lúc 4:30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011 tại Nhà hàng Mon Amour (Mon Cheri 2 cũ), tọa lạc tại 3150 W. Lincoln Ave, #134, Anaheim, CA 92801.

   

  Trangđài Glassey-Trầnguyễn

   

   

   

  (10/10/2011)
 • Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng
  Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng

   

                             

   

  Thư Mời

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) trân trọng kính mời quý văn nghệ sĩ và đồng hương thân hữu, vui lòng dành chút thời gian đến tham dự buổi liên hoan văn nghệ giới thiệu tuyển tập VDDT số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi, địa chỉ 8282 Bellaire Blvd. Houston TX 77072, vào chiều Chúa nhật, ngày 15 tháng 05 năm 2011, từ 4PM đến 9PM.

   

  Chương trình gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn do nhiều nghệ sĩ tham gia trình diễn (Hoàng Kim Khánh, Sonny Phan, Lệ Ngọc, Nguyệt Khánh, J. Ngọc, Nhật Hạnh, Phan Thanh, v.v…)

   

  Vào Cửa Tự Do. Phục vụ Ẩm Thực Miễn Phí.

  Tặng Quà Lưu Niệm. Dạ Vũ Vui Nhộn.

   

  Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự và niềm khích lệ lớn lao đối với VDDT.

  Trân trọng kính mời

   

  Thay mặt Ban Tổ Chức

   

  Cù Hoà Phong

  281-975-9782

   

  P.S. Vì chỗ ngồi có giới hạn, xin quý vị vui lòng sớm ghi danh tham dự qua email vandandongtam@gmail.com hay điện thoại cho Tạ Xuân Thạc (281-370-0233), Cù Hoà Phong (281-975-9782) để nhận vé mời.

  Xin chân thành cám ơn.

   

   

                          

   

   

   

   

   

   

  (12/05/2011)
Quảng cáo
nicolasdetal
Nhan Hien
Northside Domestic & Import
KS Bellaire
drmainguyen
Nguyen Phi Loi
TRỢ CẤP TÀN TẬT – SSI
Mark D.Le M.D.,P.A
Nguyen Quoc Dung
PharmTrustPharmacy
Tofu