Chuyên mục
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 1
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 3
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 10
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 12
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 14
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 16
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 18
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 19
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Sách kỷ niệm
Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Sách Kỷ Niệm Về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ
Phần 1
Phần 2
Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Văn học
Văn
Thơ
Nghệ thuật
3 videos clips của buổi TalkShow trên đài truyền hình BYN
Âm nhạc
Âm nhạc
Archive
Music Online

There seems to be an error with the player !

Hình ảnh
Video Clip
Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 2
Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 17:57

 Đối với giới trẻ Việt Nam sống trên đất Mỹ

- LÊ HỮU MỤC -

NƯỚC, ĐẶC TRƯNG HÌNH THÁI CỦA TƯ-TƯỞNG VIỆT NAM

Từ khi nghiên-cứu và phiên-dịch LĨNH NAM CHÍCH QUÁI (1960) đến nay, tôi vẫn chú-trọng tới hai vấn-đề, thứ nhất là vấn-đề tác-giả và tôi vẫn khẳng-định là Trần Thế Pháp, một nhà nghiên-cứu vô-danh, thích dã-sử hơn chính-sử; tác-giả ấy không thể lầm lẫn với Vũ Quỳnh (1452-1516), tiến-sĩ năm 1478, tác-giả Đại Việt thông giám (1511), một sử-quan tuy có nhiều đóng góp vào việc biên-soạn bộ Đại Việt sử-kí toàn-thư nhưng khi hiệu-đính cuốn Lĩnh-nam chích quái của Trần Thế Pháp đã tự ý sửa lại nhiều chi-tiết độc-đáo của tác-giả. Vấn-đề thứ 2 là tôi vẫn tiếp-tục nghe thấy tiếng nước chảy rì-rào suốt tác-phẩm Lĩnh-nam chích quái. Trong nhiều bài diễn-văn đọc nhân dịp các ngày lễ hội tại Việt Nam (Huế, Sài-gòn, Đà-lạt, Nha-trang, Long-xuyên, Tây-ninh) hoặc tại hải-ngoại (Montréal, Ottawa, Edmonton, Santa Ana, Los-Angelès, Houston, Oklahoma, Orsonnens, Fribourg, Paris, Nancy vv…), tôi đã nhiều lần trình-bày giả-thuyết của tôi về nguồn gốc nước của văn-hoá Việt Nam. Giả-thuyết của tôi càng ngày càng được củng-cố, hoặc một cách gián-tiếp như từ phía sử-gia Trần Quốc Vượng, giáo-sư Cao Xuân Hạo, học-giả Huỳnh Sanh Thông, hoặc một cách trực-tiếp từ phía các giáo-sư Khiếu Đức Long, Nguyễn Văn Phú, Thái Công Tụng, bác-sĩ Hà-thúc Như Hỷ, kĩ-sư Nguyễn Đình Cường, Đỗ Thị Tiến vv… Tình cờ được đọc cuốn Tư-tưởng phương Đông, gợi những điểm nhìn tham-chiếu, do học-giả Nguyễn Huệ Chi sưu-tập nghiên-cứu về các giáo-trình triết-học của giáo-sư Cao Xuân Huy (Văn Học, Hà-nội, 1994), tôi đã rất thích thú khi đọc câu này: “Sau này, khoảng 1970, khi gợi ý cho ban đề-cương lịch-sử tư-tưởng Việt Nam của Viện Triết-học, ông (giáo-sư Cao Xuân Huy) sẽ gọi một cách hình-tượng rằng đấy là “nước”. Mềm-mại, uyển-chuyển mà cũng rất mạnh-mẽ, không có hình-thù nhất-định mà hình-thù nào cũng có, “nước” chính là một đặc-trưng hình-thái của tư-tưởng Việt Nam” (Sđd, tr.23). Mà có nhà trí-thức nào không bị ám-ảnh bởi nước, đúng như nhận-xét của Khổng-tử: trí giả nhạo thuỷ (Luận-ngữ, VI, 21) và không thấy dòng nước lững-lờ trôi cùng năm tháng: thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ (Luận-ngữ, IX, 16): cứ chảy hoài như vậy, đêm ngày không bao giờ ngừng. Từ Héraclite trong thời xa-xưa, đến Bergson, Bachelard, rồi Phạm Công Thiện, Derrida, Lê Tuyên, Nguyễn Đăng Trúc, không một triết-gia nào muốn hoá-giải những giáo-điều của các hệ ý-thức mà lại không liên-tưởng đến nước. Đúng như giáo-sư Cao Xuân Huy đã đề-nghị, nước chính là đặc-trưng hình-thái của tư-tưởng Việt Nam hay nói tổng-quát hơn, của văn-hoá Việt Nam. Tôi sẽ căn-cứ trên các dữ-kiện lịch-sử, địa-lí, nhân-chủng-học, sinh-thái-học, ngôn-ngữ-học, và nhất là ngữ-âm-học lịch-sử để chứng-thực nguồn gốc nước của văn-hoá Việt Nam và những hệ-quả to lớn của nó trong việc hình-thành nền văn-hoá lâu đời của dân-tộc.

1. Từ LÁC & ĐÁC đến NÁC & NƯỚC:

Từ nước từ ngàn xưa đã nằm sẵn trong những danh-xưng LẠC ĐIỀN 貉田và LẠC DÂN 貉民 mà không ai mà không biết khi nghiên-cứu về nguồn gốc dân-tộc Việt Nam. Hai danh-xưng này được trích từ một đoạn văn nổi tiếng trong Thuỷ-kinh chú (thế-kỉ VI) chép lại nguyên-văn một câu trong cuốn Giao-châu ngoại-vực kí (thế-kỉ VI): “Giao-chỉ tích vị hữu quận-huyện chi thời, thổ-địa hữu LẠC ĐIỀN, kì điền tùng thuỷ-triều thướng há, dân khẩn-thực kì điền, nhân danh vi LẠC DÂN” (Lịch Đạo Nguyên, Thuỷ-kinh chú, q.VI, tr.62, Thương-vụ ấn thư quán, Bắc-kinh, 1958). Câu này đã được nhiều sử-gia dẫn-chứng (như giáo-sư Hà Văn Tấn, Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Khắc Ngữ, Phạm Cao Dương) và do đó có nhiều bản dịch giống nhau, chỉ hơi khác nhau về 2 chữ khẩn-thực mà người thì dịch là cày-cấy, người thì dịch là khẩn ruộng đó mà ăn. Ở đây, tôi không đi vào chi-tiết này, tôi chỉ chú-trọng tới hai chữ Lạc trong Lạc điền và Lạc dân. Tất cả các sử-gia chú-ý tới vấn-đề đề dịch Lạc điền là ruộng Lạc và Lạc dân là dân Lạc, nhưng không chú-giải ý-nghĩa của chữ Lạc; riêng giáo-sư Hà Văn Tấn, trong cuốn Lịch-sử Việt Nam, tập I, Hà-nội, 1983, tr.108) có cho biết thêm rằng: “Khuynh-hướng chung của nhiều người đều coi Lạc điền là loại ruộng nước (tôi gạch dưới)… Ruộng nước nói chung là loại ruộng cố-định, được trồng-trọt thường-xuyên…” (nt). Tôi căn-cứ vào lời khẳng-định tuy có tính-cách trực-giác nhưng rất mạnh-mẽ của sử-gia Hà Văn Tấn đọc chữ Lạc theo chữ nôm là LÁC và hiểu LÁC là nước theo quá-trình phát-triển của nó từ LÁC đến ĐÁC và từ ĐÁC đến NÁC để dừng lại cuối cùng ở âm NƯỚC như ta biết hiện nay.

* LÁC
Các nhà nghiên-cứu về lịch-sử văn-học Việt Nam đời Trần đều biết chữ LÁC này nhờ công ghi chép của Lê Quý Đôn (thế-kỉ XVIII). Trong cuốn Kiến Văn tiểu lục, chương nói đến thể-lệ về phong-tục, Lê Quý Đôn cho biết khi Trần Phu, tức Trần Cương Trung đi sứ ở Thăng-long vào những năm trước sau 1288, ông có ghi được vào khoảng 30 chữ nôm, có ghi âm và nghĩa rất rõ-ràng. Riêng về chữ thuỷ 水 nghĩa là nước, ông ghi là 掠, đọc là LÁC (đọc theo âm hán là lược). Cách ghi âm của Trần Phu rất đáng tin cậy, nhưng có người lại sợ rằng các chữ lạc của hán-ngữ như 貉, 駱, 雒 vv… đều được phát-âm là /lo/, vậy nếu đã đọc các chữ ấy theo âm nôm thì nên đọc là LÓ tức LÚA (ló là âm cổ của lúa, hiện nay còn thông-dụng trong thổ-ngữ miền Trung). Đây là gợi ý của bác-sĩ Hà-thúc Như Hỉ, ngoài chuyên-môn về y-khoa, rất giỏi về hán-ngữ. Thi-sĩ Cao Tiêu, ông vua thơ chữ hán của Việt Nam hải-ngoại, cũng gợi ý đọc là lã, vì lã là một thứ nước thuần-tuý. Thực ra, ghi phát-âm một từ nào, ta phải chú-trọng đến vấn-đề thời-gian. Trước thế-kỉ thứ VI, nhà hán-ngữ-học Bernard Karlgren cho biết các từ có âm cuối K (như từ lạc) đều vẫn được phát-âm với âm K cuối, âm cuối này chỉ rụng (cùng với những âm cuối khác, tỉ-dụ NG) sau thế-kỉ thứ VI. Câu chuyện của chúng ta xảy ra vào thế-kỉ thứ IV, vậy chữ LẠC được phát-âm với âm K cuối là hợp cách. Âm lác còn có chứng-tích trong danh-xưng Đà-lạt mà cách viết chính-thức phải là Darlak.

ĐÁC
Âm L và âm Đ dễ trao-đổi với nhau vì cấu-âm tương-tự. Trong kinh Phật, ta hay gặp những từ như valisa còn đọc là VADisa, naraca phát-âm theo tiếng hoa là lạc già; chữ thuỷ nguyệt (trăng nước) được dịch ra tiếng phạn là UDACACANDRA và JALACANDRA, trong đó, ngoài chữ CANDRA nghĩa là trăng, chữ nước vừa được dịch là lac vừa được dịch là đac (X. W.E.SOOTHILL, A dictionary of chinese buddhist terms, London, 1934).
Theo các nhà ngữ-âm-học lịch-sử các ngôn-ngữ Đông Nam Á như B.Karlgren, H.Maspero, Haudricourt, Ferlus vv… , đa-số các tiếng Đông Nam Á hiện còn sử-dụng từ đác như tiếng môn, tiếng môn cổ, môn mới, tiếng mnong-gar, tiếng biat, tiếng bahnar và tất cả các phuơng-ngữ mường như Thạch-bì, Vân-mông, Ngọc-lặc, Lâm-la, Làng-lỡ, Hạ-sửu, Úy-lô, Thái-thịnh, Hung, Khong-khen, Sách. Người Rục, mà tôi nghi là người LÁC cổ-xưa, vẫn còn gọi nước là đác. Người Việt chúng ta vẫn còn dùng từ đác này khi nói về nước trong mình người đàn bà, từ này biến thành đếch khi nói về chất nước trong mình người đàn ông, có nghĩa là tinh-khí mà Alexandre de Rhodes dịch là saemen humanum (x. Alexandre de Rhodes, Dictionarium Annamticum, Lusitanum et Latinum, Roma, 1651, chữ đếch, tr.214).
Tiếng Việt còn giữ được nhiều tương-quan L/Đ. Ta còn nói:
L Đ
(thêm) lơm(thêm) đơm
lèo (con) đèo (con)
lãng tríđãng trí
lộc bình độc bình
lười ươi đười ươi
lòi tó đòi tóvv…
Trong An-nam dịch-ngữ, tác-phẩm thế-kỉ XVI:
lặc biểu-âm cho đực (số 289)
lụy biểu-âm cho đòi (số 464)
Trong chữ nôm, nhiều chữ có phụ-âm L được biểu-âm bằng một từ có phụ-âm Đ, như chữ lụt được viết bằng chữ đụt (thêm bộ thuỷ) 湥.
Người Trung-hoa đã không quên ghi âm đác này trong chữ [ x ] đọc là đắc hay đức.

ĐÁC > NÁC
Từ đác chuyển sang từ nác là một hiện-tượng tự-nhiên. Tiếng Việt hiện còn giữ nhiều liên-hệ Đ/N:
ĐN
đai nai
êm-đềm êm-niềm
đệm nệm
đỏ đọcđỏ nọc
độc nọc
đỗi nỗi
gò đống gó nống (TK: gò nống kéo
lên)
đơm nơm
đổ đom-đóm mắt nổ đom-đóm mắt
trả đũa trả nũa vv…
Trong chữ nôm, nhiều chữ có phụ-âm đầu N đọc cấu-tạo bằng những chữ có phụ-âm đầu N, như NỌC (cái nọc), được viết bằng chữ độc + bộ mộc

 
Gửi góp ý
Tiêu đề
Nội dung

Những tin mới hơn

 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 3
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 3

  Nói Về Anh Liêm

  - Mai Thanh Truyết -

  G:\P1030171.JPG

  Việt Hải trong Văn đàn Đồng Tâm có điện thư cho tôi như sau:” Anh Truyết, cùng là nhà giáo, cùng là học trò LPK (Lycée  Petrus Ký) mà sao VH chưa bao giờ thấy anh nói hay viết về GS Nguyễn Thanh Liêm hết?”. Xin thưa, hôm nay, nhân gần đến ngày lễ thượng thọ cho anh Liêm do Văn đàn Đồng Tâm tổ chức, tôi cũng xin góp vài lời viết về anh Liêm của tôi. Trước hết, sở dĩ tôi gọi bằng anh Liêm, vì giữa tôi và anh Liêm có nhiều kỷ niệm với nhau trong suốt thời gian sinh hoạt cộng đồng ở tại đất nước Hoa Kỳ.

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 2
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 2
  Untitled Document

  Những Trở Ngại Lớn Trong Việc Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Hiện Nay

  - Nguyễn Thanh Liêm -

  Việt Nam chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế, và trong thời gian không xa có thể sẽ trở thành thành viên của WTO và các tổ chức kinh tế khu vực. Nhưng muốn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam phải có chất lượng và khả năng cạnh tranh, và muốn có chất lượng và khả năng cạnh tranh với các nước tân tiến thì Việt Nam trước hết phải có một nền công kỹ nghệ tân tiến tiếp cận với các nước đó. Giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc đưa nước nhà ra khỏi cảnh chậm phát triển, nâng nước Việt lên hàng một quốc gia có nền khoa học kỹ thuật tân tiến...

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 1
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 1

  Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm

  Nhà Văn Biên Khảo, Nhà Giáo Khả Kính.

   

   

  LEAD Technologies Inc. V1.01 Năm 2010

  Tủ sách: Đồng hành với những cây viết trẻ Vinh danh những nhà văn hoá nhân bản của VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM

  ISBN 987-0-98230922-3

  Copyright @ 2010 by Đồng Tâm

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 6
  Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 6

  Phần Phụ Lục

  Lời Giới Thiệu

  Qua những trang sách của nhiều tác giả trình bầy trước đây, chúng ta đã có được một sự nhìn tổng thể về những hoạt động của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh qua bốn cái Nghiệp, Nghiệp Binh, Nghiệp Giáo, Nghiệp Văn, Nghiệp về ngành Khoa học Không Gian. Qua những lời giáo sư tâm sự cũng như những bài các thân hữu viết về ông, chúng ta cũng có thể mường tưởng được sự kính nể cùa chính phủ Hoa Kỳ, và của giới khoa học và giáo dục ở các nước tiền tiến đối với ông. Sự trân trọng này được thể hiện qua những bảng vinh danh, những sự bầu vào những Hàn Lâm Viện Khoa Học Quốc Tế, những thư mời chủ toạ những buổi hội thảo quốc tế hay thư mời tới giảng dậy đến từ các nước. Ban chủ trương đã được Hội Khuyến Học Truyền Thống Nguyễn Xuân Vinh cung cấp cho một số chứng liệu và chúng tôi đã lựa ra những bản văn cơ bản để trình bầy trong phần Phụ Lục này. Đặc biệt với những bảng vinh danh, chúng tôi chỉ trình bầy tượng trưng từ cấp tiểu bang trở lên mà thôi.

  (05/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 5
  Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 5

  Cuộc Đời Thành Tựu Khoa Học Của Joseph-Louis Lagrange, Toán Gia Lỗi Lạc Nhất Thế Kỷ 18   Bài viết này đưọc trích ra trong chương “Những Vương Công Trong Toán Học” của cuốn sách Vui Ðời Toán Học của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Mỗi bài viết là một câu chuyện thích thú được tác giả kể với ngòi bút bác học của mình. Ðiều đặc biệt ở đây là dù kể chuyện xẩy ra ở nước người, ông cũng đưa vào chút hình ảnh của quê hương và chen thêm kỷ niệm và tâm sự riêng của mình. Cuộc Đời Thành Tựu Khoa Học Của Joseph-Louis Lagrange, Toán Gia Lỗi Lạc Nhất Thế Kỷ 18

  (31/05/2011)

Những tin cũ hơn

 • Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 1
  Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 1

  Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm

   

  (13/05/2011)
 • Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Phần 5
  Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Phần 5

  Hà Thượng Nhân: Kẻ sĩ thời đại Trong sinh hoạt văn học của Việt Nam Cộng hoà, thi sĩ Hà Thượng Nhân là một trường hợp lạ lùng, hy hữu. Theo chỗ chúng tôi biết, thì trong hơn 20 năm ở Miền Nam, cụ Hà chưa chính thức cho xuất bản một thi phẩm nào, nhưng ngqay từ thời Đệ nhất Cộng Hoà, khi có Giải Văn Học Nghệ Thuật, thường được gọi là Giải Văn học Tổng Thống, vì do đích thân Tổng Thống chủ toạ, hầu như năm nào thi sĩ Hà Thượng Nhân cũng được mời vào Hội Đông Tuyển Trạch.

  (13/05/2011)
 • Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Phần 4
  Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Phần 4

  Viết cho Vui Tuổi Hạc

  uổi Hoa Giáp làm thơ bảo họa Cổ Lai Hy lại dọa nhau thơ Trời cho từ nhỏ đến giờ ... Làm sao chẳng phất khi cờ đến tay Mà phải họa cho hay mới khó Phải đừng nhăn đừng nhó mới vui Đấu tranh trải đã đủ mùi Nay già cứ tiến chẳng lùi hay sao? Già, tính nết thế nào cũng dễ Không lẽ còn ngạo nghễ như xưa Ngang tàng ngày trước sẵn thừa...

  (13/05/2011)
 • Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Phần 3
  Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Phần 3

  Giai thoại Văn Chương Và Thơ Họa – Họa Thơ HÀ THƯỢNG NHÂN

  Hà Thượng Nhân với bài thơ: Trăng Thu Năm 1935 tôi được ông Nguyễn Tiến Lãng, chuyên viết văn Pháp hỏi: “Cậu có muốn đi dự hội thơ không?” Tôi mừng quá liền thưa ngay: rất muốn. Trung Thu năm đó tôi theo ông lên Vỹ Dạ. Biệt thự của nhà thơ Ưng Bình. Tôi đi theo chứ không được mời nên không có chỗ ngồi. Khách toàn vào hạng trung, lão niên , hầu hết đều mặc quốc phục và đeo bài ngà. Đầu đề bài thơ hôm đó là Trăng Thu, nhưng có một điều cấm kỵ: trong bài tuyệt đối không được dùng chữ Trăng cũng như chữ Thu
  (13/05/2011)
 • Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Phần 2
  Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Phần 2

  Thơ và đời trong Hà Thượng Nhân - Nguyễn Xuân Vinh -

  Năm Kỷ Sửu vừa qua, đối với tôi có gì đáng ghi lại có lẽ là những lần trao đổi văn thơ với bằng hữu. Trong những bài thơ tôi nhận được, và đôi khi cũng họa lại, tôi phải kể trước tiên bài thơ viết tặng của thi sĩ Hà Thượng Nhân, đối với tôi là người đàn anh trên nhiều phương diện. Hà Chưởng Môn làm thơ thật dễ dàng, và cũng thật đặc sắc. Anh làm thơ thật nhanh nhưng lời thơ lại điêu luyện, không bị gò bó.

  (13/05/2011)
Tin tức
 • Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT
  Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT

  CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

  TUYỂN TẬP ĐỒNG TÂM SỐ 12 & WEB SITE

  www.VanDan-DongTam.org TẠI HOUSTON TEXAS VÀO NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2011

  Từ mấy tuần trước ngày Giới Thiệu Sách (GTS), tôi đã nhận được thông báo qua email, và qua diễn đàn của Văn Đàn Đồng Tâm rằng: vào ngày 15- 5- 2011, Văn Đàn Đồng Tâm (VĐĐT) sẽ có buổi giới thiệu Tuyển Tập Đồng Tâm số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, và chính thức ra mắt web site vandan-dongtam.org, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi 8282 đường Bellaire, khu Southwest Houston. 

   

  (29/05/2011)
 • Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
  Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
    Doãn Quốc Vinh Dùng Nghệ Thuật Để ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’

   

  Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ - cố Vấn VĐĐT, đã sáng tác và thực hiện những tập thơ  được chuyền tay nhau qua các bạn hữu thân thương và những anh chị em trong gia đình của tác giả. Thơ anh chuyên chở nhiều tâm sự - như nhắn nhủ hay hồi tưởng về quá khứ. Những vần thơ âm hưởng lục bát thật ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thênh thang,  tình cảm của tác giả rộng mở chan chứa tình quê hương, dân tộc. Bằng vào sự thiết tha với gia đình cha mẹ anh em, với người tình, với bạn bè thân yêu, cho mọi người xa gần ngay cả với các thành viên của Đồng Tâm chúng ta nữa. Xin cám ơn họa sĩ DQV của ĐT vì ngoài những hoạ phẩm riêng cho TTĐT anh còn gửi thêm qua thi phẩm những nỗi niềm đau thương chua xót hay yêu thương trìu mến của tác giả đối với những điều trông thấy biểu hiện trong 4 tập thơ :  Lục Bát Tùy Bút ,  Lục Bát Đôi Bờ, Lục Bát Ru Hời  và  Lục Bát Tình của Doãn Quốc Vinh DOÃN QUỐC VINH với đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim, California.

   

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) xin hân hạnh giới thiệu và thân mời quý văn thi hữu và đồng hương tham gia ủng hộ thật đông đảo.

   

   

  * * * * *

  Từ “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” Gần đây, tôi được dịp đọc lại “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” trên trang SángTạo.org. Đọc công khai, đọc bao nhiêu lần tùy thích. Càng đọc, càng thích. Càng đọc, càng u ẩn niềm quê. Càng đọc, càng muốn khóc cho cái điêu linh của quê hương, dân tộc, cho cái nhục nhằn của sinh linh. Càng đọc, càng muốn đi tìm tác giả, để cám ơn ông đã cho tôi được sống với đất nước trong một giai đoạn trước khi tôi chào đời. Càng đọc, càng nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Doãn Quốc Sỹ trong cái tủ kính khóa chặt của ông Ngoại tôi ở một vùng quê miền Tây Nam đất Việt. Tôi đọc lén. Lén cái chính quyền sau 1975. Lén cả ông Ngoại tôi, vì sách quý, con nít biết gì mà động vào. Tuy sau này tôi mới biết, ông tôi không hề cấm con cháu đọc sách của ông, dù ông quý sách hơn cả vàng (nên tôi oai hùng mượn ông quyển “Ba Sinh Hương Lửa” và vác về nhà đọc một cách hết sức chính quy). “Ngàn vàng dễ kiếm, lời tốt khó tìm.” Quý là đúng. Và quý nhất là cái thông điệp mà nhà văn, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã trân trọng gửi gắm cho độc giả ở cuối truyện. Với cái ngôn ngữ giản dị và một tâm hồn thuần Nho, ông nói lên một sự thật và một thực tế mấu chốt của thời đại chúng ta. “Ở thế giới thực dân tư bản, người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn. Ở thế giới thực dân cộng sản, người ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại! Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua bằng tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” “Tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” Tình thương yêu ấy, nó có mùi vị gì, màu sắc ra sao, kích cỡ thế nào, hình dáng làm sao? Theo tôi, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã xuất sắc trong việc tề gia, để câu trả lời nằm chính ngay trong huyết mạch lưu truyền của ông. Đến “Niêu Cơm Quê Nhà” Con nhà tông, nên chắc chắn phải giống lông giống cánh. Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, đã được bú mớm cái dòng sữa của mẹ và cái dòng tư tưởng của cha từ trong nôi. Doãn Quốc Vinh được biết đến nhiều như một họa sỹ, qua các cuộc triển lãm “Ao Nhà Lung Linh” hay “Chuyện Trò Với Lá,” vừa xuất thần trong bản sắc dân tộc, vừa bật tung những sáng tạo hiện đại. Nhưng Doãn Quốc Vinh cũng dính líu với chữ nghĩa, có lẽ vì cái duyên nghiệp viết lách còn quá nồng nàn giữa hai thế hệ của Doãn gia. Tôi đặc biệt quan tâm đến “Niêu Cơm Quê Nhà,” một bài thơ Doãn Quốc Vinh viết tặng cho người thân ở xa, khi anh còn ở tại Sài Gòn, vào năm 2005.

  Bài thơ dung dị và dân dã như cái niêu cơm, như ý niệm quê nhà, như mối tình thôn quê thuần nông nghiệp. Bài thơ được ‘nấu’ như thế này: “…lạy trời , lạy đất , lạy mây lạy cho lúa chín trĩu đầy hạt thơm lạy cho xó bếp nhiều rơm để tôi thổi chín niêu cơm quê nhà mời anh , mời chị ở xa ghé chơi … xơi chén cơm cà với tôi bát canh bông bí ngọt chồi vại dưa , khoanh cá, khúc dồi … chân quê dăm năm thu vén bộn bề này anh, này chị đường về nhớ chăng?” Doãn Quốc Vinh đã thể hiện “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” một cách thật cụ thể trong bài thơ này. Anh cầu khẩn cho có được những điều kiện cần thiết để nấu một bữa cơm nhà quê, để mời những anh những chị đang sống xa quê, vài năm “thu vén bộn bề” một lần, về lại. Anh mong họ được hưởng lại cái không gian quê nhà ngay trên đầu lưỡi. Không dưng anh làm cho tôi thèm mùi khói rơm quá! Nhưng cái sự chuyên cẩn trong từng cái lạy, cái chọn món, cái ‘thổi’ cơm (rất dân dã, và hầu như chỉ còn ở thôn quê Việt Nam vì sự bành trướng của bếp ga, bếp điện) – tất cả bày ra một mâm cỗ của yêu thương, thông cảm, chia sớt. Người-ở-lại Doãn Quốc Vinh đã “chân thành” và cũng rất “rộng rãi” với tâm sức của mình khi đi ngược dòng thời gian, thổi một “niêu cơm quê nhà” để làm ấm lòng người đi xa. Cho đến khi chính anh cũng là người đang đi xa, thì anh lại tiếp tục ‘thổi’ cơm để gửi về cho những đồng bào ở lại, nhất là những đồng bào nghèo khó. Dùng hội họa để “Cho Em Niềm Hy Vọng 9” Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ cơm cho những người nghèo khổ trên quê hương bằng cách nào? Anh không lạy trời lạy mây nữa. Anh vẽ. Anh đã chọn những bức tranh ưng ý của mình để bán gây quỹ cho SAP-VN tại đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim. Nếu tình người bàng bạc trong văn chương chữ nghĩa của cha con họ Doãn, thì tình người là một nếp sống hằng ngày trong gia đình này. Doãn gia đã cưu mang bao người cơ bần, ngay giữa lúc họ Doãn cũng phải đối diện với khó khăn thời chiến. Họ Doãn đã dùng cái “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” để sống và làm chủ đạo cho dòng tộc mình. Cho nên việc họa sĩ Doãn Quốc Vinh đưa cái “tình thương yêu rộng rãi” ấy đến góp tay với SAP-VN để phục vụ đồng bào trong cảnh khốn cùng, âu chỉ là một việc tất yếu. SAP-VN, với tất cả những thành quả trong hoạt động từ thiện gần hai thập niên qua, đã đón nhận sự giúp đỡ hết mình của biết bao nhân tài và mạnh thường quân. Nhưng sự giúp đỡ của Doãn Quốc Vinh lần này làm cho tôi xúc động theo lũy thừa đôi, có lẽ vì anh diễn đạt cái ‘tình quê’ một cách tự nhiên và sâu sắc, nhất là qua những bài thơ và phát biểu của anh. Trong thời gian chuẩn bị cho ngày gây quỹ, thân mẫu của anh, bà Doãn Quốc Sỹ, nhũ danh Hoàng Thị Thảo, đã hấp hối và qua đời đầu tháng Chín tại Houston, Texas. Có lẽ bà là một trong những người đàn bà hạnh phúc nhất, vì đã có một người phối ngẫu giàu lòng nhân ái như vị văn tài Doãn Quốc Sỹ, đã cùng bà nuôi nấng những người con có tấm lòng tha thiết với quê hương và với đồng bào như Doãn Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương cùng đến, thưởng lãm những “niêu cơm quê nhà” mà Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ bằng óc sáng tạo và nét cọ tài ba, để cùng SAP-VN thắp sáng tình quê trên những vùng nhân sinh nghèo khổ của quê hương. Nếu không có quý vị, “niêu cơm quê nhà” của Doãn Quốc Vinh sẽ không “chín” nổi vì thiếu lửa. Quý đồng hương có thể mua vé trước tại Nhà Sách Tự Lực (714 531 5290, 714 531 5290), hoặc Tiệm Kính Optometry (714 418 0190, 714 418 0190), hay qua email tại (sapvntix@gmail.com). Nếu có thắc mắc về chương trình gây quỹ, xin quý vị gọi số điện thoại 714-901-1997, 714-901-1997. Xin hẹn cùng ‘ăn cơm quê nhà’ với quý vị lúc 4:30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011 tại Nhà hàng Mon Amour (Mon Cheri 2 cũ), tọa lạc tại 3150 W. Lincoln Ave, #134, Anaheim, CA 92801.

   

  Trangđài Glassey-Trầnguyễn

   

   

   

  (10/10/2011)
 • Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng
  Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng

   

                             

   

  Thư Mời

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) trân trọng kính mời quý văn nghệ sĩ và đồng hương thân hữu, vui lòng dành chút thời gian đến tham dự buổi liên hoan văn nghệ giới thiệu tuyển tập VDDT số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi, địa chỉ 8282 Bellaire Blvd. Houston TX 77072, vào chiều Chúa nhật, ngày 15 tháng 05 năm 2011, từ 4PM đến 9PM.

   

  Chương trình gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn do nhiều nghệ sĩ tham gia trình diễn (Hoàng Kim Khánh, Sonny Phan, Lệ Ngọc, Nguyệt Khánh, J. Ngọc, Nhật Hạnh, Phan Thanh, v.v…)

   

  Vào Cửa Tự Do. Phục vụ Ẩm Thực Miễn Phí.

  Tặng Quà Lưu Niệm. Dạ Vũ Vui Nhộn.

   

  Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự và niềm khích lệ lớn lao đối với VDDT.

  Trân trọng kính mời

   

  Thay mặt Ban Tổ Chức

   

  Cù Hoà Phong

  281-975-9782

   

  P.S. Vì chỗ ngồi có giới hạn, xin quý vị vui lòng sớm ghi danh tham dự qua email vandandongtam@gmail.com hay điện thoại cho Tạ Xuân Thạc (281-370-0233), Cù Hoà Phong (281-975-9782) để nhận vé mời.

  Xin chân thành cám ơn.

   

   

                          

   

   

   

   

   

   

  (12/05/2011)
Quảng cáo
nicolasdetal
Nguyen Phi Loi
TRỢ CẤP TÀN TẬT – SSI
Nhan Hien
KS Bellaire
Tofu
Northside Domestic & Import
Nguyen Quoc Dung
PharmTrustPharmacy
drmainguyen
Mark D.Le M.D.,P.A